เหมาะสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ คุ้มครองอายุ 13-50 ปี เดินทางสูงสุด 2 ปี
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
จำกัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย

Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Nepal (for the Climbing and Trekking purpose only), Russia, Ukraine

กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ก่อนออกเดินทาง
ย้อนกลับแผนประกันภัยของท่าน

แผนประกันภัยของท่าน