กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพาะ


แผนฮิตไม่เลิก (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มสุงสุด 6 โรคสุดฮิต)

 • เบี้ยสบายกระเป๋า เริ่มต้น 299 บาท
 • เลือกความคุ้มครองรับมือ 3/4/8 โรคฮิต
 • รับค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากโรคสุดฮิตและอุบัติเหตุ
 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

แผนฮอตฮิต (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่)

 • เบี้ยจิ๊บๆ เริ่มต้น 419 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจาก 2 โรคสุดฮิต ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งละ 1,000 บาท
 • รับค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากโรคสุดฮิต
 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ