ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)


 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 190 บาท
 • เข้ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก (เฉพาะผู้ป่วยใน)
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ


 • รับประกันตั้งแต่อายุ 13 - 50 ปี
 • ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • คุ้มครองระหว่างเรียนต่อเนื่องสูงสุด 2 ปี

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ (Trip Easy)


 • เบี้ยเริ่มต้น 180 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโรคอาหารเป็นพิษ
 • คุ้มครองการสูญเสีย/ เสียหายของกระเป๋าเดินทาง