ประกันภัยการเดินทางในประเทศ


เดินทางโดยเครื่องบิน

ท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวัลกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการ (เดินทางได้สูงสุด 7 วัน)

  • เบี้ยเริ่มต้น 60 บาท
  • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

เดินทางโดยพาหนะอื่นๆ

สบายกระเป๋าด้วยราคาเบาๆ กับการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ให้คุณและครอบครัวอุ่นใจ ปลอดภัยดตลอดทริปเดินทาง (เดินทางได้สูงสุด 31 วัน)

  • เบี้ยเริ่มต้น 60 บาท
  • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท