ประกันภัยงานตกแต่งภายใน FIT OUT NEXT

กรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะงาน (Please answer the questions for Scope of Work)