ผลิตภัณฑ์นี้สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยตัวผลิตภัณฑ์เองมีความยืดหยุ่นที่ท่านสามารถเลือกหรือปรับความคุ้มครองได้ตามที่ท่านต้องการ
คุ้มครองธุรกิจ SME ของท่าน มูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยลูกเห็บ
คุ้มครองครบทั้งไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) และภัยลูกเห็บสูงสุด 10,000,000 บาท

ภัยน้ำท่วม
คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

การถูกโจรกรรม
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ทางเข้าออกของตัวอาคารสูงสุด 200,000 บาท

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่เอาประกัน ที่ทำให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายสูงสุด 1,500,000 บาท


ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร
ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านเสริมสวย ธุรกิจบริการ รวมถึง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
1. อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม
2. โจรกรรม
3. การประกันภัยเงิน
4. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย)
5. เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ


การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ (สาเหตุจากข้อ 1)
กระจก


1. สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้น
2. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย